Activiteitencentrum en Leerwerkbedrijf
De Mekkertil 

Ondertitel


Diensten


De Mekkertil is een werkplek voor mensen met meervoudige problematiek die begeleiding nodig hebben bij het vinden van een zinvolle daginvulling. Onze cliënten hebben een verstandelijke beperking, NAH, psychiatrische en/of verslavingsproblemen of hebben een forensische achtergrond.

Onze belangrijkste activiteiten betreffen het werken in het lunchcafé en het bereiden van gerechten in de keuken. Daarnaast is er een afdeling voor houtbewerking en een creatieve hoek voor het maken van o.a. kaarten en kaarsen. Ook verkopen we regionale producten vanuit het winkelgedeelte. Werken in de Mekkertil betekent leren omgaan met de eisen op de arbeidsmarkt door te oefenen in de praktijk.


Wij bieden een beschermde werk/leerplek en ondersteuning bij het vinden van een (deels) betaalde baan. We gaan daarbij uit van de kwaliteit en interesse van de cliënt. Wij werken met de methodiek “Oplossingsgericht werken” en onze medewerkers zijn gekwalificeerde begeleiders. Cliënten hebben een persoonlijk begeleider met wie doelen geformuleerd worden. Tweemaal per jaar vindt er een evaluatie plaats over de stand van zaken.